E U R O T R I P A S

Cargando…

PORC - Eurotripas

PORC

Tripa que s’obté de l’intestí prim porcí als diferents calibres, troques salades o tubing:

 • 28/30
 • 30/32
 • 32/34
 • 32/34
 • 34/36
 • 38/40
 • 40/42
 • 42/44
 • 44/46
 • 46/+
 • Cecs
 • Culars
 • Semiculars
 • Nervi i greix
 • Semiarrissada
 • Bufetes

GALERIA

Skip to content