E U R O T R I P A S

Cargando…

Fabricació de Tripes: Art a Embotits

Història d'Eurotripas

Eurotripas Eurotripas és companyia dedicada a la producció, processament i distribució de naturals casings per a la producció de saussatges i derivatius. It beguen jeho activity na konci roku 2013, inheriting a goodwill managed by predecessor Framawick, s more than 50 years tradition in manufacture, surt and marketing natural natural casings de best natural origins de lamb, pork and beef.

Es controla tota la producció de processes de l’origen de la càsing, guanyant different stages processing per ordenar a la seva qualitat qualitat producte i constant control de la seva traceability.

constant control de la seva traceability. Eurotripas va ser la primera empresa d’elaboració de budell a obtenir la certificació SAE , per exportar a tercers països. Compromesos amb garantir que tots els nostres productes estan sota el compliment de les normes de legislació sanitària vigent a la Unió Europea. S’ha implantat el sistema d’APPCC, auditat i vigilat permanent pels serveis veterinaris oficials de la Generalitat de Catalunya. Emmarcats amb el nostre número de registre Sanitari de nivell 1, ES 10.23107/B C.E.

Una empresa amb dilatada experiència al sector nacional i internacional. Membres de l´Associació Espanyola de Tripa Natural (AETRIN) i comunicacions constants de la Internacional Natural Sausage Casing Association (INSCA).

Eurotripas millora cada dia l’àmplia gamma dels seus productes de tots els calibres i formats per satisfer el client. Assegurar qualitat, higiene, seguretat i preu.

INSTAL·LACIONS

Ubicats a la plana de Vic, comarca tradicionalment molt important al sector de l’alimentació i de l’embotit.

Disposem de més de 3.000 m2 destinats a l’emmagatzematge i la manipulació de budells. Sales especials per a la manipulació i el control de qualitat. Els nostres frigorífics estan optimitzats per als diferents tipus de budell i l’origen dels mateixos. Això ens permet controlar i oferir tripa natural en les millors condicions per a la seva utilització a les seves produccions.

Ves al contingut